Jdi na obsah Jdi na menu
 


Varianta prodloužení metra A vybrána

6. 6. 2007
  • Datum: 6.6.2007
  • Zdroj: Haló noviny
  • Rubrika: Zrcadlo regionů
  • Strana: 11

Osm nových stanic, více než 14 kilometrů tunelů a zlepšení dopravní situace pro skoro 200 000 Pražanů - to je nově navržená trasa prodloužení metra ze stanice Dejvická, která byla vybrána ze škály prověřovaných variant po projednání s vedením města, se zainteresovanými městskými částmi a institucemi zajišťujícími obsluhu města hromadnou dopravou. Otázkou je, kde na to už tak zadlužené město chce vzít, ovšem pro lidi bydlící po trase je to samozřejmě lákavá představa. Vyřešila by totiž už opravdu neúnosnou situaci okolo tzv. Kulaťáku, tedy Vítězného náměstí v Dejvicích, kam zajíždějí lidé ze satelitních obcí. Zde nechají auta a pokračují metrem dál.
Ze stávající stanice trasy A Dejvická je prodloužení trasy navrženo pod ulicí Evropskou na Červený Vrch. V prostoru Červeného Vrchu je plánována stanice metra pod ulicí Evropskou, v prostoru mezi křižovatkami ulic EvropskáArabská a Evropská-Horoměřická. Stanice je navržena jako ražená, jednolodní s vestibuly umístěnými přímo pod povrchem. Východní vestibul stanice má bezprostřední vazbu na zastávky autobusů MHD a PID ze směru od Nebušic a z přilehlé části pražského regionu s přímými výstupy na rozšířené tramvajové zastávky v Evropské ulici. Případný západní vestibul stanice by bylo možné zaústit do prostoru před stávajícím obchodním domem. Pěší dostupnost z tohoto vestibulu obsáhne převážnou část sídliště Červený Vrch.
Podle návrhu trasa metra dále pokračuje do prostoru Veleslavína, kde je stanice navržena tak, aby byl umožněn přímý pěší dosah na zastávku modernizované železniční trati Praha-Kladno a dočasné autobusové nádraží, čímž se odsune část autobusových linek z prostoru Vítězného náměstí. Stanice je navržena jako dvoulodní, mělce ražená s jedním podpovrchovým vestibulem.


Petřiny, Motol...
Ze stanice Veleslavín je trasa metra směřována do sídliště Petřiny. Pro většinu obyvatel sídliště navrhovaná stanice leží v docházkové vzdálenosti. Stanice je navržena jako ražená s jedním vestibulem. Další úsek trasy by pokračoval ze stanice Petřiny směrem k Fakultní nemocnici Motol. Stanice Motol je situována severně od ulice Kukulovy při severním vstupu do areálu nemocnice. Navržena je jako mělce ražená jednovestibulová stanice. V této stanici je navrženo ukončit první provozní úsek trasy.
Dále je trasa metra koncipována tak, aby bylo možné pokračovat na letiště Praha Ruzyně s možností obsluhy sídliště Dědina a aby trasování umožnilo i případné větvení trasy směrem na Řepy a Zličín. Z těchto důvodů se trasa metra za stanicí Motol stáčí severovýchodním směrem na Bílou Horu.
Stanice Bílá Hora je navržena pod ulicí Karlovarskou. Je řešena jako ražená jednovestibulová. Vestibul je navržen jako podpovrchový, přístupný ze západního čela stanice a je umístěn v blízkosti křižovatky ulice Karlovarské s ulicí Zličínskou.


...letiště i Zličín
Za stanicí Bílá Hora je navrženo větvení trasy. Na letiště Praha-Ruzyně je trasa vedena severozápadním směrem do stanice Dědina a jihozápadním směrem se odklání případná větev metra do Řep a Zličína. Větev trasy do Řep a Zličína je uvažována jako systémová možnost s časovým odstupem po realizaci trasy na letiště Ruzyně.
Stanice Dědina je navržena jako podzemní hloubená stanice. Při umístění stanice bylo v trasování metra přihlédnuto k jejímu vhodnému urbanistickému začlenění do území tak, aby obsluhovala těžiště zástavby sídliště Dědina a zároveň umožnila ve výhledu i obsluhu velkého rozvojového území RuzyněDrnovská.
Ze stanice Dědina pokračuje trasa metra severozápadním směrem, podchází raženým tunelem pod již realizovanou částí Pražského okruhu a stoupá ke stanici Dlouhá Míle, kolem které lze již v blízké budoucnosti předpokládat koncentraci významných zdrojů veřejné dopravy v souvislosti s novými pracovními příležitostmi v rozvojovém území. Cílem je vytvořit v území kvalitní dopravní terminál pro přestupy mezi metrem, autobusy a ve výhledu i tramvají. Součástí terminálu je i kapacitní parkoviště P+R. Po realizaci této stanice je možné zrušit dočasně navrhovaný dopravní terminál u stanice metra a železnice Veleslavín a uvolněný prostor je možné využít pro jiné městské funkce.
Vdalším traťovém úseku je trasa metra vedena v zářezu směrem na letiště Praha-Ruzyně. Tuto část trasy je možné uvažovat jako povrchovou, kterou je v případě nutnosti možné zakrýt architektonicky ztvárněným tubusem.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář